مدیریت برنامه ریزی و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
نوع خبر 
 
 
برگزاری سومین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه
سومین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه
سومین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه با موضوع بررسی  میزان ریسک پذیری ، مشارکت پذیری ،خلاقیت ونوآوری   روز یکشنبه مورخ 1392/03/12با حضور اعضاء  تشکیل وادامه مذاکرات وجمع بندی مباحث به نشست بعدی موکول گردید .
يکشنبه 19 خرداد 1392  14:41:40

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 4 تير 1396  7:7:9
تعداد بازديد از اين خبر : 1765