برگزاری سومین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه

۱۹ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۹:۱۱ کد : ۶۲۳۹ ستاد توسعه
تعداد بازدید:۱۷۴۱
سومین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه
سومین نشست اتاق فکر مدیریت برنامه ریزی وتوسعه با موضوع بررسی  میزان ریسک پذیری ، مشارکت پذیری ،خلاقیت ونوآوری   روز یکشنبه مورخ 1392/03/12با حضور اعضاء  تشکیل وادامه مذاکرات وجمع بندی مباحث به نشست بعدی موکول گردید .

نظر شما :