نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور

۰۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۹:۰۰ کد : ۶۲۴۳ انتصابات جدید وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
تعداد بازدید:۱۷۴۶
با حضور مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور مورخ 29/3/1393 در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان واقع در قمصر کاشان برگزار گردید.

 با حضور مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور مورخ 1393/03/29 در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه  کاشان واقع در قمصر کاشان برگزار گردید.در این نشست مهندس بهرامی ابتدا به نقش دفاتر طرح و برنامه دانشگاه ها  اشاره نمود و ابراز امیدواری نمودند که جلسات مدیران مناطق پربار تر از گذشته و بطور گسترده در زمینه های آئین نامه های استخدامی ، ائین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها ، برنامه های راهبردی ، سرانه، بهای تمام شده ، بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی به مطالعه عمیق پرداخته و وزارت را از نتایج تحقیقاتشان مطلع کنند.

وی تصریح کرد: بازنگری در آیین نامه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و سایر آئین نامه ها جای تامل و بررسی و اصلاح را دارند. همچنین تاکید داشتند که  ساختار سازمانی دانشگاه ها باید کوچک سازی و منطقی بشود و در همین راستا اصلاح آیین  نامه ساختار سازمانی دانشگاه ها در دستور کار است.

وی دانشگاه های منطقه مرکزی را دارای پتانسیل و توانمندی های مناسب ارزیابی کرد و گفت: این دانشگاه ها می توانند نقش آفرینی  در سطح کشور داشته باشند .
آقای صادقی مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه اصفهان و دبیر منطقه مرکزی، هدف از تشکیل این نشست را تبادل نظر و هماهنگی بین دفاتر طرح ، برنامه و بودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور و طرح مسائل و مشکلات  دانشگاه ها در حضور جناب آقای مهندس فرهاد بهرامی مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،اعلام نمود.

وی استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله استفاده از ظرفیت تبصره 13 قانون بودجه، مشارکت دانشگاهها در تدوین برنامه ششم توسعه کشور و ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت متبوع و به روزکردن اطلاعات آن و فراهم کردن زمینه های تصمیم گیری را در سطح خرد و کلان را یادآوری و تاکید کردند.

در ادامه مدیران طرح و برنامه دانشگاههای منطقه مشکلات دانشگاههای خود را در زمینه های ؛اعتباری و کسری بودجه و دیون، اجرای آئین نامه استخدامی ، مجوز استخدام و تبدیل وضع کارکنان به پیمانی و رسمی ، سرانه های بودجه فرم های بودجه تفصیلی و به مشکلات ناشی از آن اشاره کردند. در پایان مقرر شد:

1.        کارگروه هزینه سرانه با محوریت دانشگاه کاشان و با مشارکت دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، شهرکرد وقم تشکیل و گزارش نمایند

2.        تاکید بر استفاده از ظرفیت های تبصره 13 تاکید گردید.

3.         کلیه اطلاعات هزینه سرانه دانشجویی توسط سرکار خانم خالقی سروش در اختیار کارگروه و نیز دانشگاه قرار گیرد

4.        تاکید بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی توسط دانشگاهه

5.        مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه کشور

6.        ایجاد بانک اطلاعاتی توسط وزارت و تعیین متولی مشخص در وزارت

7.        تدوین طرح تقویت و همراهی با واحد های تازه تاسیس.

 


 در پایان اقای صادقی دبیر جلسه، ضمن آرزوی موفقیت و تشکر از حضور فعال دانشگاههای عضو از میزانی دانشگاه کاشان نیز تقدیر و تشکر نمودند


نظر شما :