خلاصه عملکرد برنامه راهبردی اول دانشگاه کاشان

گزارش اجرای برنامه راهبردی اول دانشگاه کاشان (1393-1397)

یکی از ماموریت های اصلی مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه، نظارت بر اجرای برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی سالانه و بودجه دانشگاه است. در این راستا دانشگاه با تهیه گزارش های سالانه، بر اجرای طرح راهبردی، نظارت کرده است......

در ادامه می توانید گزارش اجرای برنامه راهبردی اول دانشگاه کاشان را مطالعه نمایید.

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: برنامه راهبردی دانشگاه برنامه اجرای برنامه اجرای اجرای برنامه راهبردی راهبردی گزارش نظارت